Breeveld & Weijsenfeld advocatuur

Over ons

Breeveld & Weijsenfeld advocatuur is een samenwerkingsverband tussen twee ervaren advocaten in Haarlem. Wij verlenen laagdrempelige rechtshulp aan minderjarigen en ouders bij op het gebied van familierecht en jeugd(straf)recht, maar ook waar het gaat om uitkeringen, opvang, huisvesting, toeslagen en/of andere sociale voorzieningen. Wij  helpen gedupeerden van de toeslagenaffaire op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Daarnaast staan wij particulieren en ondernemers bij die een arbeidsconflict hebben of rechtshulp zoeken voor een algemeen civielrechtelijk probleem. 

In ons kantoor brengen wij onze expertise en opgebouwde ervaring op verschillende rechtsterreinen samen, om onze cliënten op een breed vlak te kunnen bijstaan. Wij  streven naar oplossingen voor onze cliënten waarbij hun rechten verzekerd zijn en zij verder kunnen met hun leven. Wij signaleren maatschappelijke knelpunten en dragen creatieve oplossingen aan.  

De twee advocaten die werken onder de naam Breeveld & Weijsenfeld advocatuur zijn mr. J. Breeveld (Breeveld Advocatuur, KvK: 34332006) en mr. E.C. Weijsenfeld (Else Weijsenfeld Advocaat, KvK: 65943325). Beide advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten gevestigd te: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl.

Rechtsgebieden

Sociaal-zekerheidsrecht

- Maatschappelijke opvang
- Bijstand
- Kinderbijslag
- Toeslagen
- Gedupeerden toeslagenaffaire

Jeugdrecht

- Plaatsing in een gesloten instelling
- Jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht

- Loonvordering
- Wedertewerkstelling
- Arbeidsovereenkomsten

Familierecht

- Onder toezicht stelling
- Uithuisplaatsing
- Gezag en omgang
- Echtscheiding
- Corrigeren geboorteakte
- Erkenning
- Vaststelling ouderschap

Civiel algemeen

- Overeenkomsten
- Geldvorderingen
- Wanprestatie
- Huurrecht

Advocaten

Mr. Else Weijsenfeld

Mr. Else (Cerezo) Weijsenfeld is sinds 2005 advocaat en  behartigt belangen van gezinnen die te maken hebben met armoede, dakloosheid en uitsluiting. Daarnaast staat zij minderjarigen en ouders bij op het gebied van jeugdbescherming, jeugdstrafrecht en afstamming. Zij procedeert tot in hoogste instantie en bij internationale fora, waarbij zij gebruik maakt van haar  expertise op het gebied van internationale verdragen en Europees recht. 

Mr. Weijsenfeld was o.a. advocaat in de zaak Chavez Vilchez v SVB en gemeenten (EU:C:2017:354)  en pleitte in deze zaak voor de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Het Hof bepaalde dat Nederlandse kinderen het fundamentele recht hebben om binnen de Unie te verblijven met hun verzorgende (derdelander) ouder en ook een uitkering en kinderbijslag moeten krijgen.  

Cliënten waarderen haar om haar nuchtere en voortvarende aanpak, hoge juridische kwaliteit en een zorgvuldige en menselijke benadering. Waar mogelijk zoekt zij naar een minnelijke oplossing, bij onrecht is zij vasthoudend. 

Zij staat op de lijst van de Raad voor Rechtsbijstand van advocaten die slachtoffers bijstaan van de toeslagenaffaire.

Mr. Weijsenfeld is lid van de Specialisatievereniging Sociale
Zekerheid,  de Nederlandse Vereniging Jeugdrechtadvocaten, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten. 

Talen: Nederlands, Engels, Spaans.

 Contact: ecw@bwadvocatuur.nl

BW Advocatuur - Else weijsenfeld advocaat
Joancy Breeveld advocaat

MR. Joancy Breeveld

Mr. Joancy Breeveld is advocaat en voert een algemene advies- en procespraktijk voor particulieren en ondernemers. 

Sinds 2007 heeft zij als zelfstandig advocaat ruime en waardevolle proceservaring opgedaan bij de verschillende rechtbanken en gerechtshoven in het hele land. Daarbij heeft mr. Breeveld zich met name toegelegd op het familierecht en het arbeidsrecht waarvoor zij verschillende post doctorale opleidingen en cursussen heeft gevolgd. 

Mr. Breeveld heeft als ervaren strijdlustige advocaat hart voor haar cliënten. Zij denkt niet in hokjes, is creatief in het bedenken van oplossingen en processtrategieën. Zij belicht het recht van meerdere kanten coacht haar cliënten in het juridische proces.

Contact: jb@bwadvocatuur.nl 

Secretariaat

Talitha

Talitha Eichelberg

Talitha Eichelberg heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald op de Universiteit Leiden. Daar doet ze nu tevens de master Jeugdrecht. Ze is nu bezig met het afronden van haar scriptie. Zij is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en zorgt voor praktische en juridische ondersteuning aan de advocaten. 

 

Omar Al-Mouhtadi

Stagiair | Opleiding: Juridisch administratief dienstverlener

Omar studeert aan het Horizon College te Alkmaar en doet bij ons kantoor ervaring op met alle kanten van het werk van een advocaat. 

Omar

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Mr. Else Weijsenfeld staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en Familierecht

         Jeugdbeschermingsrecht                                                                                                                                                                                                                                             Ouderschap en erkenning

  • Sociaal-zekerheidsrecht                                                                                                                                                                                                                                    Sociale voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b. Mr. Joancy Breeveld staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht
  • Personen- en Familierecht
 
 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Breeveld & Weijsenfeld advocatuur bestaat uit een samenwerkingsverband tussen twee onafhankelijke advocaten mr. J. Breeveld en mr. E.C. Weijsenfeld. De advocaten zijn overeengekomen kosten te delen, kantoor te houden op hetzelfde adres en inhoudelijk samen te werken. . Er is geen oogmerk om het ontstane voordeel uit de beide ondernemingen te delen en de advocaten werken ieder voor eigen rekening en risico . Een cliënt sluit derhalve een overeenkomst van opdracht met één advocaat aan welke individuele advocaat uitvoering wordt gegeven. De overeenkomst van opdracht wordt juridisch gezien derhalve niet gesloten tussen de cliënt en Breeveld & Weijsenfeld advocatuur.