Beroepsaansprakelijkheid

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt, dat op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) een advocaat verplicht is adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Het doel van deze regel is om het publiek (cliënten, derden) tot op zekere hoogte waarborg te bieden, dat iedere advocaat voldoende verhaal biedt in het geval van schade door een beroepsfout. Onder adequaat verzekerd zijn wordt in ieder geval verstaan dat de verzekering voldoende dekking biedt tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid, gelet op de aard en de omvang van de praktijk van de advocaat.

Breeveld  Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux N.V. het polisnummer van de verzekering is SF237558920 

Dekkingen (euro):                  Per aanspraak    Per verzekeringsjaar      Eigen risico

Beroepsaansprakelijkheid    1.000.000           2.000.000                         2.500

Bedrijfsaansprakelijkheid     2.500.000           5.000.000                         150

Het eigen risico zit onder de limieten in artikel 6.26 Voda. De advocaten zijn niet schriftelijk vrijgewaard als bedoeld in artikel 6.24, lid 2 Voda. U kunt de volledige tekst van de Verordening op de advocatuur lezen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Klachtenregeling.